Obuke iz oblasti marketinga, digitalizacije i menadžmenta promena

Na osnovu zahteva klijenata, planiramo i realizujemo obuke i treninge u oblasti marketinga i komunikacije, digitalne transformacije preduzeća i menadžmenta promena.

Smatramo da je za preduzeća i organizacije najveći izazov suočavanje sa internacionalizacijom i digitalizacijom. Stoga je neophodno da se upravlja organizacijskim promenama koje podrazumevaju realizaciju projekata u inostranstvu, kao i onih koji su vezani za digitalnu transformaciju.

Iskustvo od više od 15 godina u oblasti obuke preduzeća ili u održavanju istih u prestižnim poslovnim školama, uz konstantno usavršavanje znanja i metodologije, garantuje kvalitet sadržaja i zadovoljstvo polaznika kursa.

Analiza potreba klijenta

Definisanje sadržaja i metodologija u saradnji sa klijentom

Marketing i komunikacija

Obuke radi upoznavanja i poslovanja na stranim tržištima

Scenariji i digitalni instrumenti

Razumevanje uticaja i instrumenata digitalne transformacije

Kursevi menadžmenta promena

Razumevanje neophodnih promena radi suočavanja sa stranim tržištima i digitalnim proizvodima

Naš pristup obukama

Naš pristup obukama

   • Upoznavanje sa potrebama klijenta
   • Svakodnevno ažuriranje sadržaja i metoda
   • Obuka radi razumevanja aktuelnih kompleksnih scenarija
   • Korišćenje teorijaskog pristupa i operativnih tehnika
   • Podrška i dijalog, nakon završetka obuke

Rekli su o nama

“Naša poslovna škola već godinama sarađuje sa Biađom koji u svojstvu predavača učestvuje na brojnim obukama koje se održavaju u našim sedištima u Rimu i Milanu. On je veoma obrazovan predavač, koji uspeva da prenese strastveno i profesionalno svoja znanja u učionici, i koji uvek nalazi pravi način da se poveže sa svojim učenicima”
Adriana Anceschi i Daria Todini, Il Sole 24ORE Business School

Kontaktiraj nas za dodatne informacije