Operare in Serbia

Corsi ed eventi di formazione

Strategie e soluzioni digitali

Strategie di internazionalizzazione

EastCOM Consulting: digitalna tranzicija ka novim tržištima

Pronalazimo personalizovana rešenja za naše klijente  i pomažemo im da što bolje shvate, kao i da se suoče sa izazovima internacionalizacije  i digitalne transformacije .

Rešenja osmišljena prema potrebama klijenata kako bi se iskoristile mogućnosti Balkana i digitalne transformacije: možete nas slobodno kontaktirati kako bismo zajednički pronašli način da vam pomognemo.

Mi smo konsultantska kuća iz Beograda koja malim i srednjim preduzećima nudi savetodavne usluge radi širenja njihovog poslovanja na Balkanu i izlaska na internacionalna tržišta, zahvaljujući veoma dobrom poznavanju marketinških instrumenata i digitalne komunikacije.
Ukoliko ste zainteresovani da se upoznate sa našim uslugama ili ste u potrazi za idejama, sadržajima i projektima po principu “ključ u ruke” kliknite na

KONTAKTIRAJTE NAS ODMAH!
0
godina iskustva na teritoriji Balkanskog poluostrva
0
godina iskustva u oblasti održavanja treninga u preduzećima
0
godina iskustva u oblasti poslovnog konsaltinga

Oblasti poslovanja

Strategije i inovativna rešenja

Garantujemo detaljnu analizu teritorije na kojoj klijent namerava da otpočne poslovanje u Srbiji ili na Balkanu, kao i analizu carinskih olakšica i poreskih podsticaja, vremena i realnih troškova za realizaciju investicije.

Administrativni konsalting i knjigovodstvo

U roku od nekoliko dana otvaramo preduzeće u skladu sa zakonima Srbije i nudimo administrativne usluge, knjigovodstvo, fiskalni konsalting, sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskih prijava, konsalting u oblasti selekcije osoblja i zaključenja ugovora o radu.

Procesi internacionalizacije

Naše višegodišnje iskustvo, u fazi startup-a, odnosno u procesu redovnog administrativnog i knjigovodstvenog upravljanja preduzećem, garantuje našim klijentima integritet i efikasnost u svim koracima procesa internacionalizacije.

Projekti i veb sadržaji

Zahvaljujući uspehu i izdavačkom iskustvu portala Serbian Monitor, razrađujemo i realizujemo projekte i originalne sadržaje na italijanskom, srpskom i engleskom jeziku za klijente koji žele da imaju kvalitetno prisustvo na internetu.

Komunikacija i događaji

Planiramo i realizujemo događaje u skladu sa zahtevima klijenata: organizacija konferencija, seminara, gala večera ili festivala. Ovakvi događaji podrazumevaju strategije integrisane komunikacije, kao i održavanje kontakata sa medijima.

Treninzi u preduzećima i konferencije

Skoro petnaest godina iskustva u oblasti obrazovanja studenata, menadžera i preduzeća, garantuju kvalitet, ali i pre svega sposobnost da se odgovori na različite potrebe za usavršavanjem i planiraju na osnovu istog kursevi sa uvek inovativnim sadržajima.

Usluge

 • Osnivanje preduzeća u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj

 • Administrativni konsalting i knjigovodstvo u Srbiji

 • Istraživanje potencijalnih partnera i dobavljača na području Balkana

 • Privremeno upravljanje preduzećem

 • Usluge iznajmljivanja sedišta preduzeća i virtualnih kancelarija

 • Konsalting u oblasti digitalizacije

 • Projekti u oblasti digitalnog izdavaštva

 • Razvoj vebsajtova

 • Projekti komunikacije i marketinga

 • Organizacija događaja i konferencija

 • Održavanje treninga iz oblasti marketinga i komunikacija

 • Analiza scenarija, predinvesticione studije i istraživanje tržišta

 • Sastavljanje biznis plana

 • Održavanje treninga u oblasti internacionalizacije preduzeća

 • Predviđanje scenarija digitalizacije

Serbian Monitor, redovni kompas kako bi se bolje razumela Srbija

Portal Serbian Monitor kao instrument koji može pomoći da se bolje razume način poslovanja i investiranja u Srbiji je bogat informacijama, svakodnevno se ažurira i vesti se objavljuju na italijanskom i engleskom jeziku.

Želiš li da saznaš više o prednostima otvaranja preduzeća u Srbiji?

TRAŽI INFORMAICJE OD NAS!

Naš tim

Znanje koje svakodnevno unapređujemo, različita iskustva, sposobnost da razumemo očekivanja i da rešimo probleme klijenata.

Biagio Carrano
Biagio Carrano vlasnik i direktor
Konsultant i predavač iz oblasti internacionalizacije i procesa digitalizacije preduzeća, Biagio Carrano je osnovao eastCOM Consulting u Beogradu sa ciljem da ponudi klijentima paket efikasnih usluga i rešenja kako bi mogli da se suoče sa kompleksnošću i prilikama na novom tržištu, kao i sa tehnološkim inovacijama.
Više od deset godina je predavač u školi Business School de Il Sole 24 ORE, gde planira i drži predavanja za preduzeća i organizacije iz oblasti uvođenja organizacijskih promena, strategije i marketinga, internacionalizacije i koršćenja tehnologija i digitalnih medija.
Iva Nikolic
Iva Nikolicsenior konsultant
2009. godine je diplomirala Italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a nakon dve godine stekla i master diplomu u oblasti Projektnog menadžmenta na Fakultetu Organizacionih nauka. Kao senior konsultant eastCOM Consultinga, zadužena je za administraciju i knjigovostvo.
Uz to specijalizovana je za prevođenje sa italijanskog na srpski jezik i obrnuto u oblasti ekonomije, finansija, prava i automobilske industrije. Kao menadžer jedne neprofitne organizacije iz Srbije, organizovala je različite seminare i sarađivala sa raznim organima državne uprave, kao i stranim investitorima.
Tijana Kolundzija
Tijana KolundzijaSenior konsultant
Konsultant u oblasti kompetitivnosti preduzeća, pristupa finansijskim instrumentima (krediti, evropski fondovi), javnih politika i društvene inkluzije, sa dugogodišnjim iskustvom u sektoru razvoja privatnog sektora kroz upravljanje kreditnom linijom Republike Italije u iznosu od 30 miliona evra. Zahvaljujući master studijama u oblasti javnih politika i uprave (Public Policy and Administration) na London School of Economics and Political Science, kao i master studijama u Razvoju lokalnih zajednica i internacionalne saradnje sa Univerziteta u Firenci, piše i upravlja internacionalim projektima finansiranim od strane Evropske Unije i drugih internacionalnih institucija.
Snezana Bjelotomic
Snezana Bjelotomicsenior kontent manager
Zadužena je za izdanje na engleskom jeziku portala Serbian Monitor i glavni je koordinator ovog projekta. Profesionalni prevodilac/tumač, sa diplomom Filološkog fakulteta Univerziteta u Surrey, Ujedinjeno Kraljevstvo. Tokom svoje karijere prevela je širok dijapazon materijala i bila angažovana kao prevodilac od strane Ambasade SAD u Srbiji prilikom seminara za funkcionere zadužene za PR i HR. Dugi niz godina je radila kao direktor agencije za monitoring medija i kao asistent menadžera u regionalnom istraživačkom centru. Poslednje, ali svakako ne najmanje bitno, Snežana voli jogu, književnost i mama je veoma živahnog dečaka od 4 godine.

Rekli su o nama

Con i nostri clienti costruiamo rapporti a lungo termine, basati su fiducia e professionalità

„Biagio nam je pomogao tokom procesa start-upa našeg predudeća u Beogradu i od tada je, na naše veliko zadovoljstvo, na funkciji direktora. Biagio je intelignenta osoba od poverenja sa odličnim poznavanjem kulture, konteksta, jezika, naroda i običaja u Republici Srbiji“
Pietro Martani, Pietro Martani, generalni direktor grupacije Windows on Europe SpA
“Naša poslovna škola već godinama sarađuje sa Biađom koji u svojstvu predavača učestvuje na brojnim obukama koje se održavaju u našim sedištima u Rimu i Milanu. On je veoma obrazovan predavač, koji uspeva da prenese strastveno i profesionalno svoja znanja u učionici, i koji uvek nalazi pravi način da se poveže sa svojim učenicima“
Adriana Anceschi i Daria Todini, coordinamento didattico della Business school de Il Sole 24ORE
“Biagio Carrano je veoma ozbiljan profesionalac koji nastoji da bude proaktivan i brz u pružanju svojih usluga. Sarađivala sam sa njim veoma dugo pre nekoliko godina, kada se moje preduzeće pojavilo na tržištu Srbije. Njegove konsultantske usluge u praćenju ekonomskih činioca koji su nam bili od interesa, kao i u odabiru kanala ispostavile su se kao veoma koristan instrument za naš proces”
“Bavio sam se osnivanjem i organizacijom strukture predstavništava preduzeća Fondital Spa (Rusija, Ukrajna, Rumunija, Srbija i Kina). Tokom otvaranja novog preduzeća u inostranstvu imam sledeći pristup: „kratki rokovi i niski troškovi“, pored traženja ozbiljnog i sposobnog partnera. Moj izbor je bio pao na eastCOM Consulting Biagia Carrana, zbog stručnosti i korektnog pristupa koje ga karakterišu od našeg prvog susreta. Posle više godina mogu da potvrdim isto kao i da ga preporučim drugim preduzećima koja nameravaju da posluju na Balkanu. Uz to preporučujem i Serbian Monitor- veoma važan za suštinsko upoznavanje zemlje”
„Biagio ci ha aiutato nello start-up della nostra società a Belgrado e da allora è il responsabile della nsotra sede con grande soddisfazione da parte mia. Biagio è affidabile, intelligente e con un’approfondita conoscenza della cultura, del contesto, del linguaggio, della gente e dei costumi della Repubblica di Serbia“
Pietro Martani, Amministratore delegato del gruppo Windows on Europe

Gde se nalazimo

Nalazimo se u Beogradu, gde pružamo takođe i usluge sedišta preduzeća i sekretarske usluge, izdajemo sale za sastanke i za održavanje treninga.

Otkrij naše prostorije i kancelarije koje su spremne za upotrebu